A Dream of Horses & Other Stories by Aashish Kaul

By Aashish Kaul

The tales during this assortment draw variously at the topics of affection and loss, Taoist metaphors, socio-political matters, and the writer's position and function on the planet. Literary and complicated but available and fast paced, every one tale differs extensively standard, motivation, philosophy, and denouement from all of the others. the gathering encompasses topographies and areas from China to France, and eire to India.

Show description

Read Online or Download A Dream of Horses & Other Stories PDF

Best fiction_1 books

Cold Granite (Logan McRae, Book 1)

The debut mystery from a vibrant new Scottish expertise set to rival Ian Rankin. It's DS Logan McRae's first day again at the task after a 12 months off at the in poor health, and it couldn't get a lot worse. Four-year-old David Reid's physique is chanced on in a ditch, strangled, mutilated and decades lifeless.

Shadows in Paradise: A Novel

A haunting vintage from the writer of All Quiet at the Western entrance, Shadows in Paradise finds the inner most scars of the lads and girls who skilled the Holocaust.

After years of hiding and surviving close to dying in a focus camp, Ross is eventually secure. Now dwelling in ny urban between outdated neighbors, faraway from Europe’s chilling atrocities, Ross quickly meets Natasha, a gorgeous version and fellow émigré, a hot middle to assist him fail to remember his chilly memories.

Yet while the struggle attracts to its violent shut, Ross can't locate peace. Demons nonetheless pursue him. whether or not they are ghosts from the previous or the guilt of surviving, he doesn't understand. For he's in basic terms starting to take into account that freedom is way from easy—and that paradise, even if excellent, has a price.

“The global has an excellent author in Erich Maria Remarque. he's a craftsman of undoubtedly first rank, a guy who can bend language to his will. no matter if he writes of guys or of inanimate nature, his contact is delicate, enterprise, and certain. ”—The big apple occasions ebook assessment

Justice League: Rise and Fall Special 1

Following out of the JUSTICE LEAGUE: CRY FOR JUSTICE constrained sequence, a Leaguer has devoted a dangerous act, one who has break up the League aside. Now, the world's maximum superheroes hunt for considered one of their very own.

How to Get Along With Women: Short Stories

A sharply unique debut assortment, tips on how to Get besides girls showcases Elisabeth de Mariaffi's prepared eye and artistic voice. Infused with a detailed and current possibility, those tales tighten the knot round strength, identification, and sexuality, and draw the reader into the pivotal moments where—for greater or for worse—we see ourselves for what we really are.

Additional info for A Dream of Horses & Other Stories

Sample text

Hos vår Steppeulv var det altså slik at han i sine følelser levde snart som ulv, snart som menneske - slik er det jo hos alle blandingsvesener - men dertil kom at når han var ulv, lå mennesket i ham alltid på lur og iakttok, dømte og fordømte - og når han var menneske, gjorde ulven det samme. Hvis for eksempel Harry som menneske hadde en vakker tanke, eller næret en fin, edel følelse eller utførte en såkalt god gjerning, så flekket ulven i ham tenner og lo og viste ham med blodig forakt hvor dårlig hele dette edle komediespill kledde et steppedyr, en ulv som innerst inne var fullt klar over hva han egentlig likte, nemlig å trave ensom over steppene, nå og da drikke blod eller jage en ulvinne - og sett fra ulve-standpunktet ble da hver menneskelig handling fullstendig komisk og flau, dum og forfengelig.

I dens imaginære sfære blir alle steppeulvers forvirrede og splittede ideal virkeliggjort. Her foreligger muligheter til ikke bare å godta helgenen og vellystingen, til å bøye polene mot hverandre, men også til å ta med borgeren i denne godtagelsen. For den som er besatt av Gud, er det i høyeste grad mulig å godta forbryteren og likeså omvendt, men for begge disse to og for alle andre ubetingede er det umulig å godta det nøytrale, lunkne midptunkt, det borgerlige. Bare humoren, den herlige oppfinnelsen av dem som er blitt hemmet i å nå det største, av de nesten tragiske, av de velbegavede ulykkelige, bare humoren (kanskje menneskehetens mest spesielle og geniale prestasjon) virkeliggjør dette umulige, overgyter og forener alle områder av det menneskelige med strålene fra sine prismer.

I ungdommen, da han fremdeles var fattig og hadde vanskeligheter med å tjene sitt brød, foretrakk han å sulte og gå i fillete klær, bare det kunne skaffe ham et visst mål av uavhengighet. Han hadde aldri solgt seg for penger og vellevnet, til kvinner eller til de mektige, og hadde hundre ganger kastet bort og slengt fra seg det som i verdens øyne tjente til hans fordel og fremgang, bare for å kunne bevare sin frihet. Han kunne ikke tenke seg noe mer motbydelig og redselsfullt enn å skulle utøve et embede, overholde en bestemt inndeling av dagen og året eller å måtte adlyde andre.

Download PDF sample

Rated 4.38 of 5 – based on 31 votes